Výzva na predloženie cenovej ponuky spracovaná v zmysle ustanovenia § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky - Výmena okien a dverí v zmysle technickej dokumentácie budovy MŠ 618 Olešná2.02 MB

Lehota na podanie ponuky: odo dňa zverejnenia do 16. sptembra 2014 do 12.00 hod.
Dátum zverejnenia: 27.8.2014