Výzva na predloženie ponuky - Počítačová zostava vrátane softwerového vybavenia a inštalácie

Lehota na podanie ponuky: odo dňa zverejnenia do 30.05.2014 do 12.00 hod.
Dátum zverejnenia: 15.5.2014