Výzva na predloženie cenovej ponuky spracovaná v zmysle ustanovenia § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky - Výmena okien a dverí v zmysle technickej dokumentácie budovy MŠ 618 Olešná2.02 MB

Lehota na podanie ponuky: odo dňa zverejnenia do 16. sptembra 2014 do 12.00 hod.
Dátum zverejnenia: 27.8.2014

pdfVýzva na predloženie ponuky - "Nákup detských preliezok"695.69 KB

Lehota na podanie ponuky: odo dňa zverejnenia do 8.júla 2014 do 13.00 hod.
Dátum zverejnenia: 23.6.2014

Obec Olešná, Obecný úrad Olešná č. 493, okres Čadca

Výzva na predloženie ponuky

v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.282/2006 Z. z.
 
realizovanej postupom podprahovej zákazky podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 

OBEC OLEŠNÁ

Vyzýva uchádzačov na predloženie ponuky (podprahová metóda) na predmet zákazky:
„Rekonštrukcia, nadstavba a modernizácia ZŠ v Olešnej s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a docielenia energetickej efektívnosti“