t.j. civilné sobášne obrady:

Starosta obce:
Ing. Anton Dočár

Poslanci OZ:
PhDr. Katarína Prengelová, PhD.