SOBÁŠIACE OSOBY NA OBCI:
Starosta obce:
Štefan Cudrák
Poslanci OZ:
Mgr. Mária Perďochová
PhDr. Katarína Prengelová, PhD.