Zamestnanci Obecného úradu
- administratívni zamestnanci:

  • Ing. Milada Palicová
  • Mgr. Eva Torčíková
  • Ing. Zuzana Pavliková (zástup počas MD)
  • Ing. Andrea Moskálová
  • Andrea Horčičiaková

- ostatní zamestnanci:

  • Michal Danada
  • Ján Mravec
  • Miloš Červenec
  • Jana Červencová