Predseda:
Ing. Anton Dočár - starosta obce

Podpredseda:
Rudolf Vyrobík

Členovia:
JUDr. Monika Plešivčáková
Terézia Škulaviková