FINANČNÁ KOMISIA:
Predseda Finančnej komisie:
Mgr. Mária Perďochová
Členovia Finančnej komisie:
a) Poslanci OZ:
Mgr. Janka Papíková
Ing. Peter Duraj
Terézia Škulaviková
b) Odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb:
Ing. Anna Tkáčiková
c) Pracovníčka Obecného úradu Olešná:
ekonómka p. Ing. Milada Palicová


KOMISIA STAVEBNÁ A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:
Predseda Stavebnej komisie a životného prostredia:
Ing. Anton Dočár
Členovia Stavebnej komisie a životného prostredia:
a) Poslanci OZ:
Rudolf Vyrobík
Štefan Fujak
Mgr. Janka Papíková
b) Odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb:
Miloš Červenec

 

SOCIÁLNA KOMISIA:
Predseda Sociálnej komisie:
PhDr. Katarína Prengelová, PhD.
Členovia Sociálnej komisie:
a) Poslanci OZ:
Štefan Fujak
Rudolf Vyrobík
b) Pracovníčka Obecného úradu Olešná:
Mgr. Eva Torčíková

KULTÚRNA KOMISIA:
Predseda Kultúrnej komisie:
Terézia Škulaviková
Členovia Kultúrnej komisie:
a) Poslanci OZ:
PhDr. Katarína Prengelová, PhD.
Mgr. Janka Papíková
Štefan Fujak
b) Odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:
Monika Perďochová
c) Pracovníčka Obecného úradu Olešná:
Ing. Andrea Moskálová


ŠPORTOVÁ KOMISIA:
Predseda Športovej komisie:
Ing. Peter Duraj
Členovia Športovej komisie:
a) Poslanci OZ:
Milan Fojtík
Rudolf Vyrobík
b) Odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb:
David Maslík
Štefan Bazger


KOMISIA PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:
Predseda Komisie pre verejné obstarávanie:
Mgr. Janka Papíková
Členovia Komisie pre verejné obstarávanie:
a) Poslanci OZ:
Ing. Peter Duraj
Ing. Anton Dočár
Rudolf Vyrobík
b) Odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb:
Ing. Anna Tkáčiková
c) Pracovníčka Obecného úradu Olešná:
Mgr. Eva Torčíková


KOMISIA O OCHRANE VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIE VEREJNݝCH FUNKCIONÁROV:
Predseda komisie:
PhDr. Katarína Prengelová, PhD.
Členovia komisie:
a) Poslanci OZ:
Mgr. Janka Papíková

Rudolf Vyrobík


LIKVIDAČNÁ KOMISIA:

Predseda Likvidačnej komisie:
Milan Fojtík
Členovia Likvidačnej komisie:
a) Poslanci OZ:
Ing. Anton Dočár
Mgr. Mária Perďochová