Do Školskej rady pri ZŠ s MŠ Olešná 464 boli delegovaní členovia:
1. Ing. Peter Duraj
2. Milan Fojtík
3. PhDr. Katarína Prengelová, PhD.
4. Ing. Andrea Moskálová