Do Školskej rady pri ZŠ s MŠ Olešná 464 - delegovaní zástupcovia obce

PhDr. Katarína Prengelová, PhD.
JUDr. Monika Plešivčáková
Mgr. Mária Perďochová
Milan Fojtík