Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Olešná od 5. 12. 2018:

  • Ing. Anton Dočár
  • Ing. Peter Duraj
  • Milan Fojtík
  • Štefan Fujak
  • Mgr. Janka Papíková
  • Mgr. Mária Perďochová
  • PhDr. Katarína Prengelová, PhD.
  • Terézia Škulaviková
  • Rudolf Vyrobík