Z Okresného úradu Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie bolo OcÚ Olešná zaslané oznámenie o strategickom dokumente: „Zmeny a Doplnky č. 4 Územného plánu mesta Turzovka„

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie po dobu 14 dní od jeho zverejnenia.

Dokumentácia je zverejnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: www.enviroportal.sk

Konzultácie k oznámeniu o strategickom dokumente je možné uskutočniť na Okresnom úrade Čadca, odbore starostlivosti o ŽP počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 041/4308751 alebo e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

pdfOznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a Doplnky č. 4 Územného plánu mesta Turzovka„ 83.81 KB

pdfVýročná správa obce Olešná zarok 2020.pdf547.16 KB

Reálny pohľad na činnosť obce a dosiahnuté výsledky v roku 2020

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Olešnej pre rok 2021:
08.04.2021
20.05.2021
24.06.2021
29.07.2021
09.09.2021
28.10.2021
25.11.2021
21.12.2021