pdfŠtatút obce Olešná   633,112 KB

Štatút obce Olešná bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Olešnej Uznesením OZ č. 69/2017 zo dňa 10.03.2017.
Štatút obce Olešná nadobúda účinnosť dňom 22.03.2017.