pdf Uznesenia OZ zo dňa 04.03.2020 č.36-52/2020   297,828 KB

Uznesenie OZ č. 51/2020 p. starosta nepodpísal.
Vyjadrenie p. starostu citujem:
"Uznesenie starosta nepodpísal z dôvodu, že MK Solisko - za mostom bola už zrealizovaná v roku 2019, čo zrejme ušlo pozornosti stavebnej komisii.
Oprava MK Priečnica - do Macha a MK do Rohučakov sa určite bude realizovať v roku 2020."

 

pdf Uznesenia OZ zo dňa 29.01.2020 č.1-35/2020   533,884 KB

Uznesenie OZ č. 34/2020 p. starosta nepodpísal.

pdf Uznesenia OZ zo dňa 24.10.2019 č.210-221/2019   323,278 KB

1 z prijatých uznesení OZ p. starosta nepodpísal -

Ide o uznesenie:

Uznesenie OZ č. 220/2019 zo dňa 24.10.2019

pdf Uznesenia OZ zo dňa 16.10.2019 č.180-209/2019   548,310 KB

3 z prijatých uznesení OZ p. starosta nepodpísal -

Ide o tieto uznesenia:

Uznesenie OZ č. 189/2019 zo dňa 16.10.2019
Uznesenie OZ č. 190/2019 zo dňa 16.10.2019
Uznesenie OZ č. 208/2019 zo dňa 16.10.2019