pdfUznesenia OZ zo dňa 10.02.2017 č. 001-036  696,289 KB

Poznámky:

Informácia starostu obce Olešná k prijatému uzneseniu číslo 13/2017:
Obec Podvysoká prispela na záujmové vzdelávanie detí - činnosť krúžkov na 200 žiakov ZŠ sumou 1.287 €.
Obec Olešná prispela na činnosť krúžkov pre 51 detí z Olešnej sumou 1.632 €.

Uznesenie OZ č.30/2017 zo dňa 10.02.2017 nebolo podpísané pánom starostom.

pdfUznesenia OZ zo dňa 11.11.2016 č.270-316/2016  748,707 KB

Prijaté uznesenie  OZ č. 294/2016 zo dňa 11.11.2016 p. starosta nepodpísal.