pdfUznesenia OZ zo dňa 11.11.2016 č.270-316/2016  748,707 KB

Prijaté uznesenie  OZ č. 294/2016 zo dňa 11.11.2016 p. starosta nepodpísal.