pdfUznesenia OZ zo dňa 23.09.2016 č. 260-269/2016  484,602 KB

Uznesenie OZ č. 265/2016 nebolo podpísané p. starostom.