pdfUznesenia OZ zo dňa 13.12.2015 č. 385-392/2015452.26 KB

Uznesenie OZ č. 391/2015 zo dňa 13.12.2015 nebolo podpísané starostom obce.