pdf Uznesenia OZ zo dňa 16.09.2021 č.179-197/2021  349.69 KB

Pán starosta prijaté Uznesenie OZ č. 196/2021 zo dňa 16.09.2021 dodatočne podpísal.