pdf Uznesenia OZ zo dňa 24.10.2019 č.210-221/2019   323,278 KB

1 z prijatých uznesení OZ p. starosta nepodpísal -

Ide o uznesenie:

Uznesenie OZ č. 220/2019 zo dňa 24.10.2019