pdf Uznesenia OZ zo dňa 16.10.2019 č.180-209/2019   548,310 KB

3 z prijatých uznesení OZ p. starosta nepodpísal -

Ide o tieto uznesenia:

Uznesenie OZ č. 189/2019 zo dňa 16.10.2019
Uznesenie OZ č. 190/2019 zo dňa 16.10.2019
Uznesenie OZ č. 208/2019 zo dňa 16.10.2019