pdf Uznesenia OZ zo dňa 08.09.2017 č.241-271   616,424 KB
- Uznesenie OZ č. 270/2017 - pán starosta nepodpísal