pdf Uznesenia OZ zo dňa 26.11.2020 č.212-255/2020   669,765 KB

Uznesenie OZ č. 234/2020 p. starosta nepodpísal.

pdf Uznesenia OZ zo dňa 21.10.2020 č.163-211/2020   717,707 KB

Uznesenie OZ č. 202/2020 p. starosta nepodpísal.

pdf Uznesenia OZ zo dňa 05.08.2020 č.117-162/2020   724,357 KB

Uznesenie OZ č. 127/2020 p. starosta nepodpísal.

pdf Uznesenia OZ zo dňa 04.03.2020 č.36-52/2020   297,828 KB

Uznesenie OZ č. 51/2020 p. starosta nepodpísal.
Vyjadrenie p. starostu citujem:
"Uznesenie starosta nepodpísal z dôvodu, že MK Solisko - za mostom bola už zrealizovaná v roku 2019, čo zrejme ušlo pozornosti stavebnej komisii.
Oprava MK Priečnica - do Macha a MK do Rohučakov sa určite bude realizovať v roku 2020."

 

pdf Uznesenia OZ zo dňa 29.01.2020 č.1-35/2020   533,884 KB

Uznesenie OZ č. 34/2020 p. starosta nepodpísal.