Vážení spoluobčania, v našej obci pribudli zberné nádoby určené na triedenie jedlého oleja. Do olejovej zbernej nádoby možno separovať každý tuk, všetky druhy rastlinných olejov, maslo, sadlo, stužené tuky a margaríny. K triedeniu olejov a tukov použite PET fľašu, ktorú po naplnení dobre uzavrite a vhoďte do označenej zbernej nádoby. Umiestnenie zberných nádob nájdete na stránkach obce www.obecolesna.sk alebo na stránke www.triedimolej.sk . Triedením použitého jedlého oleja predchádzate upchatiu odpadového potrubia, a navyše pomáhate šetriť našu planétu !

Na základe výpisu z uznesenia Bezpečnostnej rady okresu Čadca č. 2/2021 zo dňa 05.03.2021 informujeme občanov o zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii v okrese Čadca a o kritickej situácii v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci v súvislosti s ochorením COVID-19.
Upozorňujeme občanov na dodržiavanie aktuálnych prijatých opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, okrem iných opatrení je naďalej dôležité dodržiavanie pravidiel R-O-R, to znamená nosenie respirátorov, dodržiavanie odstupu a dezinfekcia rúk.

Obecný úrad Olešná oznamuje občanom, že Obec Staškov má vypracovaný strategický dokument : „Zmeny a Doplnky č. 1 Územného plánu obce Staškov“.
Znenie oznámenia o strategickom dokumente je zverejnené na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-uzemny-plan-obce-staskov .
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Čadca, odbor starostlivosti o ŽP do 15 dní od zverejnenia.
Konzultácie k strategickému dokumentu je možné uskutočniť na Okresnom úrade Čadca, odbor ŽP počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 041/4308751 alebo e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.) .

Obec Olešná hľadá správcu/správkyňu Domu smútku Olešná u Bytčankov.
Náplň práce: zúčastňovať sa pohrebných obradov, starostlivosť o Dom smútku a jeho okolie, zvonenie. Odmena je 20 € za pohreb.
Bližšie informácie na mobilnom čísle pána starostu: 0908 925 997

Starosta obce Olešná podľa § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien zvoláva rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná na deň: 18.02.2021 o 15.30 hod. v priestoroch budovy Obecného úradu Olešná - zasadacia miestnosť.

pdfCelá pozvánka (s programom) na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná - 18.02.2021 o 15.30 hod. v priestoroch budovy Obecného úradu  414,645 KB