pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia    120,421 KB

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňa 20. mája 2020.

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - podmienky prevádzok    150,045 KB

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3795/2020 zo dňa 05.05.2020.

pdf  Opatrenie hlavného hygienika - uvoľňovanie opatrení k 22.04.2020   126,323 KB

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa rušia opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2576/2020 zo dňa 12.03.2020, č.OLP/2775/2020 zo dňa 24.03.2020, č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 a č.OLP/2777/2020 zo dňa 29.03.2020.

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 207/2020 bolo na území Slovenskej republiky vyhlásené rozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 08. apríla 2020 00:00 hod. do 13. apríla 2020 23:59.

pdf  Rozšírenie opatrení núdzového stavu - uznesenie vlády SR    197,120 KB

pdf  10 odporúčaní pri COVID-19    304,341 KB

pdf  COVID-19 - Čo robiť, ak ste chorý    341,104 KB

pdf  COVID-19 - Osoby s vyšším rizikom ochorenia    339,315 KB

pdf  COVID-19 - Pomoc sebe a druhým   286,515 KB

Všetky informácie pre verejnosť sú dostupné na https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/