Obec Olešná už vybavuje občanov v pôvodných hodinách, teda ako bolo uvedené v minulosti:

PO:    07.30 - 15.00 hod.
UT:     07.30 - 15.00 hod.
ST:     07.30 - 17.00 hod.
ŠT:     nestránkový deň
PIA:    07.30 - 15.00 hod.

pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - 03. júna 2020 od 6.00 hod. do odvolania   165,916 KB

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa rušia opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4083/2020 zo dňa 19.05.2020 a opatrenie OLP/4085/2020 zo dňa 19.05.2020.

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

Starosta obce Olešná podľa § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien zvoláva rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná na deň: 03.06.2020 o 16.00 hod.v zasadacej miestnosti Obecného úradu Olešná.

pdfCelá pozvánka (s programom) na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná - 03.06.2020 o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Olešná   1454,053 KB