Od pondelka 12. októbra do piatka 16. októbra 2020 sa uskutoční v obci Olešná veľkoobjemový zber odpadu. Zber sa uskutoční po lokalitách obce a to nasledovne:
Veľkoobjemový zber odpadu12.10. pondelok časť Sklený vrch, Šulkov potok
13.10. utorok časť Cintorín Predná Olešná, Priečnica,
14.10. streda časť Rovňany, p. Bocko,
15.10. štvrtok časť Potôčky, Kolónia
16.10. piatok časť Solisko, u Badžgoni, Burkov vrch.

Žiadame občanov, aby si veľkoobjemový odpad vyložili pred svoje brány.

Na základe uznesenia vlády č. 587/2020, vláda SR vyhlasuje v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 1. októbra 2020 na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav.

vyvozodpadumNa základe sťažností občanov z uvedených lokalít zverejňujeme aktuálne fotografie, aby občania obce videli aké finančné náklady obec musí vynakladať na likvidáciu odpadu. Poplatky za odpad sa neustále zvyšujú, cena skladočného za posledné roky vzrástla zo 4,98 € na 27 € za uskladnenie 1 tony odpadu na skládke TKO Semeteš. Vývoz jedného kontajnera stojí obec 320 €.
Z uvedených fotografií je evidentné, že odpad nie je vôbec vytriedený a zarážajúce je jeho veľké množstvo, pričom v daných lokalitách býva veľmi málo občanov s trvalým pobytom v našej obci. Pracovníci obce musia veľa pracovného času venovať práve tomuto zvozu odpadu a preto sa nemôžu dostatočne venovať iným prácam napríklad úprave ciest, kosenie cintorínov, čistenie korýtok pri cestách, atď.