pdf  Opatrenie hlavného hygienika - uvoľňovanie opatrení k 22.04.2020   126,323 KB

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa rušia opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2576/2020 zo dňa 12.03.2020, č.OLP/2775/2020 zo dňa 24.03.2020, č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 a č.OLP/2777/2020 zo dňa 29.03.2020.

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 207/2020 bolo na území Slovenskej republiky vyhlásené rozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 08. apríla 2020 00:00 hod. do 13. apríla 2020 23:59.

pdf  Rozšírenie opatrení núdzového stavu - uznesenie vlády SR    197,120 KB

pdf  10 odporúčaní pri COVID-19    304,341 KB

pdf  COVID-19 - Čo robiť, ak ste chorý    341,104 KB

pdf  COVID-19 - Osoby s vyšším rizikom ochorenia    339,315 KB

pdf  COVID-19 - Pomoc sebe a druhým   286,515 KB

Všetky informácie pre verejnosť sú dostupné na https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/

ZÁKAZ VSTUPU BEZ OCHRANNÉHO RÚŠKAV záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov Obecného úradu Olešná upozorňujeme občanov, že do budovy Obecného úradu Olešná, na jednotlivé úseky Obecného úradu Olešná ako aj na prevádzku pošty v Olešnej, budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.