Celoplošné testovanie obyvateľov obce prebehne v dňoch 07.11.2020 a 08.11.2020 od 8.00 hod. do 20.00 hod. v budove Základnej školy s MŠ Olešná Polgrúň č. 464.
Obec odporúča občanom obce, aby prichádzali na testovanie nasledovne:
Sobota 07.11.2020 od 8.00 hod. do 12.00 hod. občania z lokalít Olešná Polgrúň – kolónia, Solisko, u Badžgoni, Burkov vrch.
Sobota 07.11.2020 od 13.00 hod. do 20.00 hod. občania z lokalít Olešná – Potôčky, u Kožákov – p. Griga až p. Bocko.
Nedeľa 08.11.2020 od 8.00 hod. do 12.00 hod. občania z lokality Olešná – Rovňany.
Nedeľa 08.11.2020 od 13.00 hod. do 20.00 hod. občania z lokalít Sklený vrch, Šulkov potok, Predná Olešná, Priečnica.

Oznamujeme Vám, že v dňoch 07.11.2020 – 08.11.2020 bude prebiehať celoštátne testovanie v obci Olešná v čase od 08.00 hod. do 20.00 hod.
Uskutoční sa v areáli Základnej školy Olešná Polgrúň 464 podľa lokalít, ktoré boli stanovené pri prvom testovaní obyvateľov.
Testovania by sa mali zúčastniť obyvatelia SR vo veku od 10 do 65 rokov veku.
Neodporúča sa, aby sa testovania zúčastnili osoby staršie ako 65 rokov, ak sa pohybujú iba v domácom prostredí, či ľuďom so zdravotnými obmedzeniami – respiračné ochorenie, autisti, ľudia trpiaci onkologickým ochorením a pod., ktorí sa vyhýbajú sociálnym kontaktom.
Tieto osoby bez certifikátu o testovaní sú povinní zotrvať v domácej karanténe.

Deti vo veku od 10 do 18 rokov musia prísť na testovanie so svojim rodičom, ktorému bude odovzdaný výsledok testovania dieťaťa. Na testovanie si so sebou prineste občiansky preukaz a ku mal. dieťaťa zdravotný preukaz poistenca.