Obec Olešná v súlade s § 16 ods. 9 zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce Olešná, ktorý ku dňu 3.7.2014 je 1936.
Podľa § 16 ods. 9 v súvislosti s prílohu č.1 zákona č.346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov je minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v obci Olešná a pre voľby starostu obce Olešná je 100.

 

pdf
289,488 kb  
Oznámenie o počte obyvateľov obce Olešná v súvislosti s voľbami
do orgánov samosprávy obce Olešná 15. novembra 2014
v plnom znení.