Testovanie zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú MŠ,  1. stupeň ZŠ a posledný ročník stredných škôl sa uskutoční dňa 6.2.2021 t.j. sobota v budove Základnej školy s MŠ Olešná Polgrúň č. 464 v čase od 08.00 hod. do 13.00 hod. Je zriadené 1 odberové miesto.

Zároveň chceme poprosiť širokú verejnosť, aby testovanie v tomto čase nevyužívala z dôvodu obmedzených kapacít testov, ale umožnila pretestovanie práve tým vybraným skupinám, ktoré ho potrebujú z dôvodu návratu detí do školy. Za porozumenie ďakujeme.

Štefan Cudrák
Starosta obce

 

Obec Olešná realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k zvýšeniu energetickej efektívnosti, resp. zníženiu energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Olešná

Informácia pre občanov:
Dokumenty zverejnené nižšie sú určené k pripomienkovania zo strany občanov, žijúcich predovšetkým v danej lokalite a uliciach.
Tieto pripomienky k pracovnému návrhu môžu občania písomne zasielať na e-mailovú adresu obce: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Počet obyvateľov k 31.12.2019: 1939 obyvateľov
Počet obyvateľov k 31.12.2020: 1911 obyvateľov
Počet narodených za rok 2020: 13 detí    z toho chlapci 8, dievčatá 5
Počet zomretých za rok 2020: 33 obyvateľov    z toho muži 20, ženy 13
Počet prihlásených za rok 2020: 32 obyvateľov    z toho muži 15, ženy 17
Počet odhlásených za rok 2020: 40 obyvateľov    z toho muži 19, ženy 21

Starosta obce Olešná oznamuje občanom, že Obecný úrad Olešná bude s účinnosťou od 25.01.2021 (pondelok) otvorený pre verejnosť nasledovne:
Pondelok: 08.00 hod. – 11.00 hod.
Utorok: 08.00 hod. - 11.00 hod.
Streda: 08.00 hod. - 11.00 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08.00 hod. - 11.00 hod.

Obec Olešná touto cestou informuje občanov obce Olešná o tom, že v čase od pondelka 18.01.2021 začnú poverení pracovníci spoločnosti Sevak a. s., vykonávať v obci odpočet vodomerov.

Pôjde o nasledovné lokality:
Olešná - Priečnica,
Olešná - U Rovňanov,
Olešná - Polgrúň, Staškov-Polgrúň,
Olešná - Potôčky.

V súvislosti s Uznesením vlády SR bude od 1. 1. 2021 až do 24. 01. 2021 Obecný úrad Olešná pre verejnosť ZATVORENÝ.
Napriek tomu, že bude obecný úrad pre verejnosť zatvorený, nevyhnutné služby pre občanov naďalej poskytujeme elektronicky prostredníctvom e-mailov alebo telefonicky prioritne na čísle 041/4346121, 041/4346126, 041/4346123.

Oznam pre občanov, ktorí poberajú dôchodok z Českej republiky:
Podpisy o žití, kvôli epidemiologickej situácií neoverujeme.
Na tlačive treba viditeľne uviesť dôvod, pre ktorý nemôže byť podpis osvedčený :
Napr. - Dôvodne overenia podpisu
"Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie – zatvorený obecný úrad"