Vážení občania, harmonogram zvozu komunálneho odpadu pre rok 2019 je dostupný na webovej stránke obce, taktiež v priestoroch obecného úradu (pošta, chodba OcÚ, kancelária Dane a poplatky).
Žetóny pre zvoz komunálneho odpadu červenej farby, budú platné do konca januára 2019.
Od februára 2019 obec zavádza nové žetóny, ktoré dostanete pri úhrade poplatku za TKO.
Jeden žetón je platný pre vývoz KUKA nádoby o objeme 110 l.
V prípade, ak vlastníte nádobu s väčším objemom (napr. 240 l), je potrebné zavesiť 2 žetóny.
Poplatky za TKO sa môžu vyberať až od spustenia aktualizácie programu – predpoklad od 8. januára 2019.

Upozorňujeme občanov, aby nesypali horúci popol do KUKA nádob a neparkovali svoje vozidlá po okrajoch ciest.

Zverejnenie Výzvy, ktorá bola doručená obci Olešná od organizácie TKO Semeteš, n. o.

pdf   Výzva k triedeniu separovaného odpadu 1835,241 KB

Vážení občania, za účelom skvalitnenia nášho spoločného životného prostredia s cieľom znížiť množstvo pevného komunálneho odpadu je dôležité maximálne triedenie a separovanie vzniknutého odpadu. Kvalitným triedením a separovaním vzniknutého odpadu sa zvyšuje možnosť opätovného využitia jednotlivých komodít. Separovanie odpadu sa našej obci uskutočňuje formou vrecového systému.
Pre milióny ľudí je triedenie odpadu každodennou rutinou, pomocou ktorej prispievajú svojou troškou k tomu, aby bolo ich životné prostredie krajšie a čistejšie. Pravdou je, že každý môže triediť odpad. Ak Vám záleží na životnom prostredí a kvalite života pridajte sa aj Vy. Pretože ten, kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje a je ohľaduplný k životnému prostrediu.

Obec Olešná v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov oznamuje vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť:
- zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpondérom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku
- a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.

Obec Olešná oznamuje občanom, že v dňoch od 01.10.2018 do 05.10.2018 bude prebiehať v obci veľkoobjemový zber odpadu. Žiadame občanov, aby si veľkoobjemový odpad (ako napr. nábytok, okná, dvere, nádoby, plechové rúry, podlahová krytina, guma, linoleum, bicykle a pod.) vyložili pred bránu rodinného domu. Do veľkoobjemového odpadu nepatria odpadové pneumatiky ani stavebný odpad. Zber bude v obci rozdelený na nasledujúce lokality: