Pre Obec Olešná pripravilo Združenie TKO Semeteš n.o.:

pdfKALENDÁR zberov a prepráv na 1. a II. polrok 2017 Obec OLEŠNÁ72,934 KB

Informácie na tel. čísle 041/4361 363, mobilný tel.: 0907 848 057,
www.tkosemetes.org