pdfZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE NA PREVOD MAJETKU ZÁMENOU - Miroslav Zahatlan 1601,363 KB

Dátum zverejnenia zámeru: 27.06.2016