pdfZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE NA PREVOD MAJETKU ZÁMENOU - Miroslav Urbaník 2082,476 KB

Dátum zverejnenia zámeru:  27.06.2016