pdfNÁVRH - Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2015245.68 KB

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 20.04.2016