Obec Olešná žiada občanov, aby sa zúčastnili veľkoobjemového zberu, ktorý prebieha v dňoch od 15.04.2016 do 25. 04. 2016.
Súčasne apelujeme na občanov, aby si vyčistili svoje pozemky od nebezpečného odpadu ako je napríklad popol.
Prosíme občanov, aby nahlásili akékoľvek znečisťovanie životného prostredia našej obce inými občanmi na obecný úrad.
V prípade vytvárania nelegálnych skládok, obec Olešná je povinná nelegálne skládky odstrániť na vlastné náklady, čo sa zároveň negatívne odráža na výške miestneho poplatku za komunálne odpady. Dúfame, že občanom našej obce záleží a bude záležať na životnom prostredí v akom vyrastajú ďalšie generácie.