Obecný úrad Olešná upozorňuje občanov na povinnosť priznávať do daňového priznania k dani z nehnuteľností všetky stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží a sú spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami.
Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.

 

Do daňového priznania sa priznávajú:

 

 


•    rodinné domy, hospodárske budovy,
•    priemyselné stavby,
•    ostatné stavby na podnikanie,
•    chaty, garáže,
•    prístrešky, altánky, skleníky, kôlne, práčovne, letné kuchyne, stavby na chov drobného zvieratstva, ostatné stavby,
•    všetky drobné stavby do 25 m2.

Obecný úrad Olešná upozorňuje občanov na priebežné vykonávanie miestneho zisťovania skutkového stavu.


Štefan Cudrák

Starosta obce