Informácia k zverejneným faktúram č. 2015/011 a č.2015/010

 

Informácia k zverejneným faktúram č. 2015/011 a č.2015/010