Obec Olešná OZNAMUJE, že v dňoch od 17.4.2015 do 24.4.2015 bude v obci prebiehať zber elektroodpadu a veľkoobjemového odpadu.
Touto cestou žiadame občanov obce, aby odpad vyložili na viditeľné miesto pred brány domov.

 

v.r. Štefan Cudrák
starosta obce