Výberové konanie na obsadenie funkcie
Druh verejnej služby a obsadzovaná funkcia: Verejná služba na úrovni samosprávy odborný radca na úseku pozemkov a miestnych poplatkov.

Počet obsadzovaných miest: Jedno pracovné miesto na 50 % úväzok.
Nástup: 01.04.2015
Kandidáti na pracovné miesto v OcÚ Olešná odovzdajú osobne alebo zašlú poštou svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke na adresu: Obec Olešná, Obecný úrad 493, 023 52
Uzávierka prihlášok je 30.03.2015 do 11:30 hod.

Plné znenie výberového konania nájdete tu.(formát .pdf, veľkosť súboru - 106,258 kb)