pdf

185,199 kb

Schválený rozpočet obce Olešná na roky 2015, 2016, 2017 -
PRÍJMOVÁ ČASŤ


Schválený rozpočet obce dňa 30.01.2015 č. uzn. 35/2015
Zverejnený dňa 4.2.2015