pdf
45,074 kb   

Návrh rozpočtu obce Olešná na roky 2015, 2016 a 2017
- príjmová časť

 

Návrh schválený uznesením č.12/2015 zo dňa 09.01.2015
Zverejnené dňa 13.01.2015

 

pdf
62,960 kb

Návrh rozpočtu obce Olešná na roky 2015, 2016 a 2017
- výdavková časť

 

Návrh schválený uznesením č.12/2015 zo dňa 09.01.2015
Zverejnené dňa 13.01.2015