Dofinancovanie stavebných prác a skolaudovanie Domu smútku Predná Olešná
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie Olešná Rovňany- asfaltovanie
- Výstavba prípojky vodovodu a kanalizácie ZŠ Olešná Polgrúň
- Rekonštrukcia ihriska u Rovňanov
- Rozšírenie Verejného osvetlenia pri cintoríne Predná Olešná
- Rozšírenie Verejného osvetlenia Olešná Jaroši
- Rozšírenie Verejného osvetlenia Olešná Priečnica
- Rozšírenie Verejného osvetlenia Rohučák
- Rozšírenie Verejného osvetlenia Lovasov
- Rozšírenie miestneho rozhlasu Olešná u Bytčánkov 

 

 


- Rekonštrukcia miestnej komunikácie Vígľaška – betónovanie
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie Kubišovia – betónovanie
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie Kostol Kolónia – betónovanie
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie Lovasov – betónovanie
- Úprava MK Rohučák – návoz a valcovanie štrkodrvy
Výkup pozemkov pod miestnu komunikáciu Olešná u Bytčánkov- lávka k Podvysokej
Výkup pozemku pod detské ihrisko Predná Olešná
Nákup a osadenie betónových košov a lavičiek / kostol Potôčky, Dom smútku -Predná Olešná/
- Nákup a osadenie 2. zostáv detských ihrísk v častiach Rovňany a Potôčky
- Oprava miestnej komunikácie Rovňany pod brehy- nástrek asfalt. emulzie
- Oprava mostu Olešná-Podvysoká- nástrek asfalt. emulzie
Kompletná výmena okien a dverí na budove Materskej školy Olešná u Rovňanov firmou Aluplast Prievidza
Projektová dokumentácia na zateplenie budovy MŠ a strechy
- Vyhotovenie informačných tabúľ na 3 cintoríny v správe obce Olešná
- Zakúpenie vitrín na informačné tabule na cintoríny
Projekt a osadenie dopravného značenia v obci
- Zakúpenie a osadenie autobusovej čakárne Olešná Rovňany
- Zakúpenie 10 ks betónových košov ku všetkým autobusovým čakárňam v obci


Spracovala:  Mgr. Janka Papíková