Poďakovanie občanom obce Olešná, ktorí skrášľovali okolie Domu smútku na Prednej OlešnejPoďakovanie patrí všetkým občanom obce Olešná, ktorí finančne prispeli na zakúpenie stromčekov a kríkov a aj tým, ktorí sa osobne  zúčastnili brigády 8.5.2014 a vo svojom voľnom čase skrášľovali okolie Domu smútku na Prednej Olešnej.
Okolie Domu smútku a fotografie vyhotovené z tejto brigády .


Spracovala Mgr. Janka Papíková