OBEC OLEŠNÁ ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Olešná, 023 52  Olešná VYHLASUJE v súlade so zákonmi NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme, č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE
RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU OLEŠNÁ.

 

 


pdf
1120,716 kb   
Plné a úplné znenie podmienok VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU OLEŠNÁ


Termín a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi (osvedčené kópie) je potrebné doručiť v písomnej forme v uzatvorenej obálke, osobne alebo poštou na adresu:

Obec Olešná, Olešná č. 493, 023 52  Olešná v termíne najneskôr do 3.12.2014 do 14.00 hod.

Obálku je potrebné označiť: Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Olešná – neotvárať!

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najneskôr 7 dní pred jeho konaním.


Informácie:

Stanislav Novotný, starosta obce
Tel.: 041/4346 121, 0908 925 997
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.