Referenda, ktoré sa konalo dňa 21.1.2023 sa v obci Olešná zúčastnilo 615 voličov, čo predstavuje účasť voličov 39,96 %.

okrsok  Počet voličov zapísaných v zozname voličov Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní Počet neplatných hlasov  Počet hlasov „ ÁNO“ Počet hlasov “ NIE“ 
1 960 375 1 369 5
2 579 240 0 236 4
spolu 1539 615 1 605 9