Vážení občania, oznamujeme Vám, že daň z nehnuteľností a daň za psa bude možné platiť od 1.2.2023. Ak ste mali zmenu vo vlastníctve, správe, druhu nehnuteľností a podobne, je potrebné podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31.1.2023.