Starosta obce Olešná podľa § 12 ods.1 tretia veta zákona 369/90Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien zvoláva rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná na deň: 28.11.2022 o 12.00 hod. v priestoroch budovy Obecného úradu Olešná.

pdfPozvánka na ustanovujúce rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná - 28.11.2022 169.7 KB