V zmysle § 84 odsek. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca:

Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Olešná 464
Pracovná pozícia:
Učiteľka MŠ
Náplň práce:
výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy).
Úväzok:
100 %
Dátum nástupu:
1.9.2021

Požiadavky: Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: stredoškolské s maturitou
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
znalosť práce s PC, Word, Excel, hra na hudobný nástroj

Vzdelanie:
Kvalifikačné predpoklady a osobitný kvalifikačný predpoklad:

- kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 MŠVVaŠ, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca

Dosiahnuté vzdelanie:
- Stredná odborná škola pedagogická
- VŠ I. stupňa, odbor: predškolská a elementárna pedagogika

Ďalšie požiadavky:
- platové podmienky podľa platnej legislatívy,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/ GDPR,
- zdravotná spôsobilosť,
- bezúhonnosť.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom s kontaktnými údajmi (vrátane mailovej adresy a telefónneho čísla) zasielajte do 15.08.2021 elektronicky na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo písomne na adresu:

Základná škola s materskou školou
Olešná 464
023 52 Olešná

Ďalšie informácie budú zaslané elektronicky uchádzačom spĺňajúcim podmienky.

Kontakt: PhDr. Darina Slováková, 0948/321336