Obec Olešná oznamuje občanom, že v dňoch od 19.04.2021 do 23.04.2021 bude prebiehať v obci veľkoobjemový zber odpadu. Žiadame občanov, aby si veľkoobjemový odpad (ako napr. nábytok, okná, dvere, nádoby, plechové rúry, podlahová krytina, guma, linoleum, bicykle a pod.) vyložili pred bránu rodinného domu. Do veľkoobjemového odpadu nepatria odpadové pneumatiky ani stavebný odpad. Zber bude v obci rozdelený na nasledujúce lokality:

PONDELOK (19.4.) Lokalita L 1 Sklený vrch, Šulkov Potok
UTOROK (20.4.) Lokalita L 2 Cintorín Predná Olešná, Priečnica
STREDA (21.4.) Lokalita L 3 Rovňany, p. Bocko
ŠTVRTOK (22.4.) Lokalita L 4 Potôčky, Kolónia
PIATOK (23.4.) Lokalita L 5 Solisko, u Badžgoni, Burkov vrch


Dôrazne žiadame občanov, aby dodržiavali vyššie uvedený harmonogram zberu, a aby si veľkoobjemový odpad pripravili na prístupné miesto najskôr v predvečer zberu a najneskôr v ranných hodinách v deň zberu. Z dôvodu veľkého množstva veľkoobjemového odpadu sa pracovníci nebudú vracať do už vyzbieraných lokalít.