Starosta obce Olešná podľa § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien zvoláva rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná na deň: 08.04.2021 o 15.30 hod. v priestoroch budovy Obecného úradu Olešná - zasadacia miestnosť.

pdfCelá pozvánka (s programom) na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná - 08.04.2021 o 15.30 hod. v priestoroch budovy Obecného úradu   271,643 KB